Universell Utforming

Tilgjengelegheitserklæring for nettstad: sogndalkulturhus.no

Du finn erklæringa her: https://uustatus.no/nn/erklaringer/publisert/ea3f3511-de2c-409f-8e1e-1be4234ab2ba

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.
Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:
Telefon: +47 576 73 300
E-post: sogndal@kulturhus.no

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.