Kulturspiren

Ein teikna, fargerik blome.
Kulturspiren er ein møteplass for heile familien.

Kulturspiren er eit aktivitetstilbod for born og unge mellom 5 og 15 år.
Eit samarbeid mellom Sogndal kulturhus og frivillige organisasjonar og enkeltpersonar i Indre Sogn. Det blir arrangert på Sogndal Kulturhus ca. 5 laurdagar i året, kl. 12:00 - 15:00 (annonserte datoar)

Inngang kr. 50,- pr. born (for å dekke materialkostnad).

Barna kan bytta mellom stasjonane så mange ganger dei ynskjer innan kl. 14:30.

Foreløpige datoar for 2023:
- 11. februar frå kl 12:00-14:00
med gratiskonsert med "Mort Benny" frå kl 14:00.


- 4. mars.

kl. 11:00-13:00 Sogn spel- og dansarlag inviterer til gratis barnekurs i folkedans og folkesong.
Kl. 12:00-15:00 Kulturspiren.


- 22. april.
kl. 12:00-15:00


- 28. mai (Mini-kulturspiren).

Me treng alltid fleire frivillige lag/organisasjonar og frivillige personar til å hjelpe til som instruktørar.
Ta kontakt om du har ein idè til tema, aktivitetar eller har lyst å vera med å hjelpa til.
Kontaktperson: Per Helge Pelle Hågvar. E-post: pelle@kulturhus.no Tlf: 57 67 33 00